BIP
Kontakt
Mapa serwisu


Wydarzenia

6 marzec 2020
Informacje

Publikujemy informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa przekazane przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
1. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch i innych miejsc, gdzie występuje koronawirus
Znajdziesz je pod linkiem www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch oraz w załączeniu

2. Co musisz wiedzieć o koronawirusie
Ważne informacje znajdziesz pod linkiem www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie oraz w załączeniu

3. Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?
bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,
zgłoś się BEZPOŚEDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,
NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,
NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć.

4. Ważne telefony: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich - telefon alarmowy całodobowy: 501 723 252 Telefoniczna informacja Pacjenta (bezpłatna, całodobowa): 800 190 590

5. Adresy oddziałów zakaźnych na Opolszczyźnie: ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole tel. 77 44 33 100 ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, tel. 77 40 87 800

6. Najnowsze informacje publikowane są na stronach: Głównego Insepktoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu: https://wsseopole.pis.gov.pl/?news=298