BIP
Kontakt
Mapa serwisu


Kalendarium
5 lipiec - 30 sierpień 2017
SOK Strzelce Opolskie


Lista rankingowa złożonych wniosków w ramach projektu „Kierunek – aktywacja kulturalna” realizowanego przez Strzelecki Ośrodek Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017. W ramach projektu zostało złożonych 8 inicjatyw oddolnych. Wszystkie inicjatywy były zgodne z diagnozą lokalna i przeszły pozytywnie ocenę formalną. Komisja złożona z osób wnioskujących oraz przedstawiciela Strzeleckiego Ośrodka Kultury oraz z Narodowego Centrum Kultury oceniła złożone inicjatywy i dokonała następującego wyboru : Inicjatywy, które otrzymały dofinansowanie: 1. Teatralnie i Filmowo 2. Strzeleckie reminiscencje 3. Piknik kulturalny - Jak dobrze mieć sąsiada artystę 4. Strzeleckie dziergadełka 5. Klub aktywnego Malucha 6. Zacieśnianie więzi międzypokoleniowej poprzez żywe obcowanie z historią i kulturą w Zamku w Mosznej i Strzelcach Opolskich Inicjatyw, które nie otrzymały dofinansowania 1. Blisko- Chusty 2. Wycieczki szkolne dla uczniów 7 klasy szkoły podstawowej do Ośrodka Jeździeckiego w Błotnicy Strzeleckiej pod hasłem „Strzelce miasto z końmi w tle" Dziękujemy wszystkim, którzy odważyli się na przedstawienie swoich pomysłów i złożyli wnioski. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017