BIP
Kontakt
Mapa serwisu


Zespół "SEN"
Zespół Wokalny S E N
 
                Historia Zespołu
               
                Zespół został założony w 1999 roku, przez grupę emerytowanych nauczycielek należących do Oddziałowej Sekcji  Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Strzelcach Opolskich.
Na wniosek ówczesnej przewodniczącej Sekcji Emilii Kazimiery Kowalczyk utworzyła się grupa kilkunasto osobowa chętna do spędzania wolnego czasu przy śpiewie piosenki z młodych lat. Tak powstał  dwugłosowy zespół żeński, który przyjął nazwę SEN ( od pierwszych liter wyrazu senior,)
Do zespołu dołączył nauczyciel muzyki- akordeonista  p. Józef  Sroka. Swój pierwszy występ dla publiczności odbył się w 2000 roku, od tej pory datuje się działalność Zespołu, który już w następnym roku 2001 dał 12 występów. Były to koncerty uświetniające różnego rodzaju spotkania na terenie miasta i okolic. Zespół liczył 15 osób pod opieką organizacyjną p. Emilii K.  Za zgodą władz samorządowych próby odbywały się w Domu Kultury.          
W kolejnych latach powiększał się repertuar, przybywały nowe osoby, w miejsce tych, które z różnych powodów odeszły.
W 2003 roku  dołączyła do Zespołu nauczycielka muzyki p. Anna Tokarz, która podjęła zadanie doskonalenia wokalnego.
Od 2007 roku  po uzgodnieniu z Urzędem Miasta  Zespół działa pod patronatem Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Od 2011 roku dyrygentem i kierownikiem muzycznym  została  p. Elżbieta Poloczek. Zespół Wokalny SEN jest znany nie tylko w swoim środowisku ale także  poza województwem w różnych  regionach naszego kraju. Śpiewał również na Ukrainie. Obecnie  liczy 17 osób.
 
Aktywność i osiągnięcia Zespołu
             
Przeciętnie 12-16 występów w ciągu roku, ponad 200 piosenek  (w repertuarze piosenki patriotyczne, rozrywkowe, biesiadne, kresowe, ludowe, religijne, kolędy i pastorałki)

2001 -  12 występów
 
2002 -  12 występów
               
2003  - 16  występów
 
         wyróżnienie na Woj. Festiwalu Pieśni Patriotycznej „ Tobie Polsko „ w Olszance
 
2004  -   12 występów                                                             
          uczestnictwo w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów
          Nauczycielskich w Ostrowie Wielkopolskim
 
2005  -  24 występy  
          udział w koncercie Laureaci Laureatom na X Festiwalu  Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko„ w Olszance
          koncerty w Dusznikach, Polanicy, Kudowie
          koncert na 5 – cio lecie Zespołu w DK
 
2006  -  25 występów
         III miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Kresowej w Łosiowie
          II miejsce na Woj. Festiwalu Pieśni Patriotycznej „ Tobie Polsko” w Olszance
          udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów
         Nauczycielskich w Ostrowie Wielkopolskim
 
2007  -  16 występów
         III miejsce na Wojewódzkim Święcie Pieśni Ludowej w Gogolinie 
                                                                 (odbyło się w Kamieniu Śląśkim)

         nominacja do Lauru Ziemi Strzeleckiej
         występ na Ukrainie
 
2008  -  23 występy
          wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki

           Kresowej w Łosiowie
           szczególne wyróżnienie za działalność kulturalną
           w postaci  Laura Ziemi Strzeleckiej

 
2009  -  15 występów
            II miejsce na Wojewódzkim Święcie Pieśni  Ludowej  w Gogolinie
                
2010   - 15 występów
 
2011  -  13 występów 
 
            udział w konkursie pt.” Nyska Nuta „ z własną kompozycją ( tekst i muzyka )

2012   -   17 występów
             wyróżnienie i nagroda na Wojewódzkim   
             Przeglądzie Piosenki Kresowej w Łosiowie


2013   -   12 występów
              I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich    
              Zespołów Artystycznych Seniorów „ Kosturki „

  
2014  -   16 występów
               I miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Pieśni  Patriotycznej 
              „Tobie Polsko„ w Olszance
                                                         (w kat. seniorzy)                                                                                         
 
2015  -   9 występów